SILICONE EXTRUSION " T-SECTION "

Silicone Extrusion " T-Section " ซีลยางซิลิโคนเอ๊กซ์ทรูชั่น ซีลยางซิลิโคนหน้าตัด T-Section เหมาะสำหรับการใช้งานด้านซีลอาทิเช่น ซีลยางขอบประตูตู้อบ ซีลยางกันน้ำ ซีลยางกันฝุ่น ซีนยางกันน้ำมันและความร้อนสูง  ซีลยางซิลิโคนทนความเย็น เป็นต้น ซีลยางซิลิโคน T-Section บริการรับผลิตตามแบบ Spec. การใช้งานและเรามีสินค้าพร้อมส่งให้ท่านเลือกใช้งานตาม Spec. เรามีเกรดยางซิลิโคนให้ท่านเลือกใช้งานดังนี้
 
 • Silicone Rubber - Food Grade (FDA)
 • Silicone Rubber - Medical Grade
 • Silicone Rubber -Heat Resistant up to +220 C
 • Silicone Rubber -Heat Resistant up to +270 C
 • Silicone Rubber - Heat Resistant up to +315 C
 • Silicone Rubber -Oil resistannt ( Special Grade)
 • Silicoen Rubber -Extreme Low Temp. -100 C
 • Silicone Rubber - Flame Retardant (UL)

SILICONE EXTRUSION " T-SECTION "

CUSTOM SILICONE EXTRUSION " T-SECTION "
 • Material : Silicone Rubber
 • Cross Section : T-Section
 • Cross Section Size : 5-50 mm
 • Hardness : 40-80 Shore A
 • Material Certification : FDA , REACH , RoHS/RoHS2 , UL
ซีลยางซิลิโคน T-Section " CODE 251303RT " ซีลบางซิลิโคน T-Section  สีแดงอิฐ Firebrick Silicone T-Section ทนความร้อนสูงสุด +315 C เหมาะสำหรับการใช้งานซีลยางขอบประตูตู้อบ ซีลยางทนควาร้อนสูง
ซีลยางซิลิโคน T-Section " CODE 301306RT " ซีลบางซิลิโคน T-Section  สีแดงอิฐ Firebrick Silicone T-Section ทนความร้อนสูงสุด +315 C เหมาะสำหรับการใช้งานซีลยางขอบประตูตู้อบ ซีลยางทนควาร้อนสูง
ซีลยางซิลิโคน T-Section " CODE 351306RT " ซีลบางซิลิโคน T-Section  สีแดงอิฐ Firebrick Silicone T-Section ทนความร้อนสูงสุด +315 C เหมาะสำหรับการใช้งานซีลยางขอบประตูตู้อบ ซีลยางทนควาร้อนสูง
ซีลยางซิลิโคน T-Section " CODE 302103WT " ซีลยางซิลิโคน T-Section  สีแดงขาว Translucent T-Section ทนความร้อนสูงสุด +220 C  เหมาะสำหรับการใช้งานซีลยางขอบประตูตู้อบ ซีลยางทนควาร้อนสูง ซีลยางฟู้ดเกรด 
PTIG เราบริการรับผลิตซีลยางซิลิโคนเอ๊กซ์ทรูชั่น ตามแบบ Spec. การใช้งาน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อซีลยางซิลิโคน T-Section ได้ที่ 
 
ฝ่ายขาย Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846 
Technical Sales MB : 09 8253 9956
ID LINE : @ptiglobal
Email: info@ptigroups.com
Powered by MakeWebEasy.com