Seals / Jointing

ซีลปะเก็นต่อมุม เป็นกระบวนการผลิตใช้เทคนิคการต่อมุมเป็นพิเศษที่มีการต่อมุมทั้งแบบ Hot Vulcanization และ Cold Vulcanization แบบใช้กาว และการใช้แม่พิมพ์ในการต่อ ซึ่งก็ขึ้นอยุ่กับลักษณะการนำไปใช้งานและความแข็งแรงที่ต้องการ ซึ่งข้อได้เปรียบของการต่อมุม Spicling / Jointing ทำให้สามารถได้ปะเก็น ซีล หรือ Rubber Frame ได้หลากหลายขนาดที่ต้องการ ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนไปถึงขนาดใหญ่ ความยาวในการต่อไม่มีที่สิ้นสุดขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน อีกทั้งยังลดต้นทุนการผลิต ( Cost Saving) อีกด้วย ทำให้ในปัจจุบันการต่อมุมจึงได้รับความนิยมเป็นทางเลือกในการผลิตสำหรับซีลปะเก็น หรือ Rubber Frame ที่ต้องการหน้าตัด Cross Section หลากหลายแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรณาติดต่อเรา Tel: 0982539956 LINE ID @ptiglobal
 
PTIG เราผลิตปะเก็น ซีลปะเก็นต่อมุม สำหรับความต้องการ การนำไปใช้งานเฉพาะด้าน และต่อการลดต้นทุนการผลิต ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ปะเก็นซีลตู้อบ , ปะเก็นขอบหน้าต่างเรือ , ซีลยางทนความเย็นสำหรับทางการแพทย์ , ซีลปะเก็นยางซิลิโคนกลมตัน , ซีลยางฟองน้ำต่อมุม , ซีลพลาสติกเอ๊กซ์ทรูชั่นต่อมุม , ซีลปะเก็นท่อยางซิลิโคนต่อมุม
ปะก็นท่อยางต่อมุม
ซีลยางกลมตันต่อมุม
ปะเก็นขอบหน้าต่างเรือ
ปะเก็นซีลตู้อบต่อมุม
ซีลปะเก็นทนความเย็น
ปะเก็นยางซิลิโคนสีดำกลมตัน
ปะเก็นยางฟองน้ำต่อมุม
ซีลฝากล่องอาหาร
Powered by MakeWebEasy.com