RUBBER & PLASTIC EXTRUSION FOR BUILDING & CONSTRUCTION
 
PTIG เราผลิตซีลยางและซีลพลาสติกเอ๊กซ์ทรูชั่น สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร Building & Construction ด้วยวัตถุดิบ สูตรคอมปาวด์ และแบบชิ้นส่วนยางและพลาสติกที่ออกแบบมารองรับการใช้งานกับโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะ โดยเน้นถึงความคงทนเมื่อใช้งานไปนานกว่า 10 ปี โดยที่ชิ้นส่วนยางและพลาสติกยังคงสภาพการใช้งานได้ดี ทนต่อสภาพแวดล้อม ทั้งความร้อนอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้น อากาศเย็นที่อุณหภูมิติดลบ UV Ozone ไอน้ำทะเล น้ำ ก๊าซ เป็นต้น ซีลยางที่เราออกแบบและผลิตสำหรับการใช้งานติดตั้ง โครงสร้างอาคารต่างเช่น ซีลยางขอบกระจกสนามบิน , ซีลยางสำหรับ Shower Door ซีลยางกันบาด ซีลยางกันควัน/ซีลยางขอบประตูหนีไฟ , ซีลยางกันน้ำ , ท่อยาง เป็นต้น รวมทั้งซีลยางและพลาสติกโปรไฟล์ที่ผ่านมาตรฐาน RoHS 2 UL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตซีลยางและพลาสติกโปรไฟล์ สำหรับงานโปรเจคโครงสร้างต่างๆได้ที่ Tel: 024895525 / 0982539956  LINE ID @ptiglobal  Email: info@ptigroups.com 
 

RUBBER & PLASTIC PRODUCTS

image
ซีลยางกันควัน / ขอบประตูหนีไฟ
image
ซีลยางขอบกระจก
image
ซีลยางกันน้ำ
image
ซีลขอบกระจกห้องน้ำ
image
ซีลยางกันบาด
image
ซีลยางขอบหน้าต่าง
Powered by MakeWebEasy.com