RUBBER & PLASTIC EXTRUSION FOR BUILDING & CONSTRUCTION
 
PTIG เราผลิตซีลยางและซีลพลาสติกเอ๊กซ์ทรูชั่น สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร Building & Construction ด้วยวัตถุดิบ สูตรคอมปาวด์ และแบบชิ้นส่วนยางและพลาสติกที่ออกแบบมารองรับการใช้งานกับโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะ โดยเน้นถึงความคงทนเมื่อใช้งานไปนานกว่า 10 ปี โดยที่ชิ้นส่วนยางและพลาสติกยังคงสภาพการใช้งานได้ดี ทนต่อสภาพแวดล้อม ทั้งความร้อนอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้น อากาศเย็นที่อุณหภูมิติดลบ UV Ozone ไอน้ำทะเล น้ำ ก๊าซ เป็นต้น ซีลยางที่เราออกแบบและผลิตสำหรับการใช้งานติดตั้ง โครงสร้างอาคารต่างเช่น ซีลยางขอบกระจกสนามบิน , ซีลยางสำหรับ Shower Door ซีลยางกันบาด ซีลยางกันควัน/ซีลยางขอบประตูหนีไฟ , ซีลยางกันน้ำ , ท่อยาง เป็นต้น รวมทั้งซีลยางและพลาสติกโปรไฟล์ที่ผ่านมาตรฐาน RoHS 2 UL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตซีลยางและพลาสติกโปรไฟล์ สำหรับงานโปรเจคโครงสร้างต่างๆได้ที่ Tel: 024895525 / 0982539956  LINE ID @ptiglobal  Email: info@ptigroups.com 
 

RUBBER & PLASTIC PRODUCTS

image
ซีลยางกันควัน / ขอบประตูหนีไฟ
image
ซีลยางขอบกระจก
image
ซีลยางกันน้ำ
image
ซีลขอบกระจกห้องน้ำ
image
ซีลยางกันบาด
image
ซีลยางขอบหน้าต่าง
New
Pre-Order

ซีลยาง CR ยางรังผึ้ง Size Width 34 mm x Height 40 mm ซีลยางสำหรับอุดร่องคอนกรีต ใช้สำหรับประกอบติดตั้งเชื่อมต่อกับคอนกรีต หรือแผ่นอะลูมิเนียม ช่วยในการรองรับการขยายตัวและหดตัวของคอนกรีตและอลูมิเนียม Tel : 0621515494 Line OA : @PTIGLOBAL

New

ซีลตู้อบ P-Profile (Transparent Silicone Rubber) Size Width 30 x Height 12 x Thickness 2 mm ทนความร้อนสูงสุดถึง +220ºC อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220ºC ยืดหยุ่นสูง คืนตัวได้ดี ซีลยางฟู้ดเกรด (FDA) ไม่มีสารเจือปน ปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Material Certification : FDA, REACH, RoHS Tel : 0621515494 Line OA : @PTIGLOBAL

New

ซีลยาง CR P-Profile Size Height 22 x Width 65 x Thickness 8 mm ซีลยางทนน้ำมันและสารเคมี ทนการกระแทกได้เป็นอย่างดี ซีลยางยืดหยุ่นได้ดี ไม่เสียรูปทรง ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม อายุการใช้งานที่ยาวนาน อุณหภูมิการใช้งาน -40 to 140ºC Tel : 0621515494 Line OA : @PTIGLOBAL

New
Pre-Order

ซีลยางซิลิโคนสีแดงอิฐ หน้าตัดพิเศษ Size Width 14 x Height 28 mm ทนความสูงสูดถึง +270ºC อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +270ºC ยืดหยุ่นสูงคืนตัวได้ดี ซีลยางฟู้ดเกรด (FDA) ไม่มีสารเจือปน ปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Material Certification : FDA , REACH , RoHS Tel : 0621515494 Line OA : @PTIGLOBAL

New
Pre-Order

ซีลยาง EPDM หน้าตัดพิเศษ Size Width 56 x Height 30 mm ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม UV Ozone แสงแดด อายุการใช้งานยาวนาน หมาะสำหรับ เครื่องจักร ขอบกระจก ขอบเหล็ก เป็นต้น Tel : 0-2257-7145 / MB : 092-656-8846 / Technical Engineer : 098-253-9956 / Line OA : @PTIGLOBAL

New

ซีลตู้อบ P-Profile (Firebrick Silicone Rubber) Size Height 10 x Width 18 x Thickness 3 mm ทนความสูงสูดถึง +270ºC อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +270ºC ยืดหยุ่นสูงคืนตัวได้ดี ซีลยางฟู้ดเกรด (FDA) ไม่มีสารเจือปน ปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Material Certification : FDA , REACH , RoHS Tel : 0621515494 Line OA : @PTIGLOBAL

New

ซีลยางกันบาด EPDM U-Channels Size Width 25 x Height 13 mm x Groove 5 mm ซีลยางกันบาด ซีลยางเสียบกันบาด Tel : 0-2257-7145 / MB : 092-656-8846 / Technical Engineer : 098-253-9956 / Line OA : @PTIGLOBAL

New

ซีลยางซิลิโคน Mushroom Profile Size Width 13.7 x Height 13 mm ทนความร้อนสูงสูดถึง +220ºC อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220ºC ยืดหยุ่นสูงคืนตัวได้ดี ซีลยางฟู้ดเกรด (FDA) ไม่มีสารเจือปน ปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Material Certification : FDA, REACH , RoHS Tel : 0-2257-7145 / MB : 092-656-8846 / Technical Engineer : 098-253-9956 / Line OA : @PTIGLOBAL

New

ซีลยางซิลิโคน L-Profile Size Width 40 x Height 20 mm x Thickness 3 mm ทนความร้อนสูงสูดถึง +220ºC อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220ºC ยืดหยุ่นสูงคืนตัวได้ดี ซีลยางฟู้ดเกรด (FDA) ไม่มีสารเจือปน ปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Material Certification : FDA, REACH , RoHS Tel : 0-2257-7145 / MB : 092-656-8846 / Technical Engineer : 098-253-9956 / Line OA : @PTIGLOBAL

New

ซีลยางซิลิโคนแวคคัม สี่เหลี่ยมคางหมู Thickness 20 mm x Width 25/35 mm ทนความร้อนสูงถึง +220°C, Food Grade (FDA) ปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, ซีลยางยืดหยุ่นได้ดี ไม่เสียรูปทรง, ทนน้ำมันพืช / น้ำมันสัตว์ ได้อย่างดีเยี่ยม, ทนสภาพแวดล้อมการใช้งานดีเยี่ยม Tel : 0-2257-7145 / MB : 092-656-8846 / Technical Engineer : 098-253-9956 / Line OA : @PTIGLOBAL

New

ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคน 15x30 mm (Silicone Rubber Strip) ทนความร้อนสูงถึง +270°C, Food Grade (FDA) ปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, ซีลยางยืดหยุ่นได้ดี ไม่เสียรูปทรง, ทนน้ำมันพืช / น้ำมันสัตว์ ได้อย่างดีเยี่ยม, ทนสภาพแวดล้อมการใช้งานดีเยี่ยม Tel : 0-2257-7145 / MB : 092-656-8846 / Technical Engineer : 098-253-9956 / Line OA : @PTIGLOBAL

New

ซีลยางกันควัน Rubber Smoked Seals ซีลยางขอบประตูหนีไฟ ซีลยางกันควันรุ่น UL13.3x9.4B Tel: 022577145 MB : 0926568846 / 0982539956 LINE OA : @ptiglobal

Best Seller

ซีลตู้อบ P-Profile 35x16mm ทนความสูงสูดถึง +315ºC อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +315ºC ยืดหยุ่นสูงคืนตัวได้ดี ซีลยางฟู้ดเกรด (FDA) ไม่มีสารเจือปน ปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Material Certification : FDA , REACH , RoHS Tel : 0621515494 Line OA : @PTIGLOBAL

New
Best Seller

ซีลยางกันบาด U-Channels NR 32x23 mm ร่องเสียบ 9 mm เหมาะสำหรับการใช้งานซีลยางเสียบกันบาด ขอบเหล็ก อลูมิเนียม กระจก หรือ ของมีคม ยืดหยุ่นสูงคืนตัวได้ดี รับแรงกระแทกได้ดี Tel : 0621515494 Line OA : @PTIGLOBAL

New
Best Seller

ซีลยางกันบาด U-Channels NR 11.6x10 mm ร่องเสียบ 6 mm เหมาะสำหรับการใช้งานซีลยางเสียบกันบาด ขอบเหล็ก อลูมิเนียม กระจก หรือ ของมีคม ยืดหยุ่นสูงคืนตัวได้ดี รับแรงกระแทกได้ดี Tel : 0621515494 Line OA : @PTIGLOBAL

New
Best Seller

ซีลยางซิลิโคน Mushroom Profile 50x32mm ทนความร้อนได้สูงสุด 220 °C (Working temp. -70 to+220°C) ซีลยางมีความยืดหยุ่นสูง ทนความร้อนได้นานต่อเนื่อง ปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม สินค้ามีพร้อมส่ง บริการส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อสั่งซื้อ 50 เมตรขึ้นไป Tel : 0-2257-7145 / MB : 092-656-8846 / Technical Engineer : 098-253-9956 / Line OA : @PTIGLOBAL

New

ซีลยาง EPDM L-Profile T.3xW.50xH.50mm ทนต่อการเสื่อมสภาพ จากสภาพแวดล้อม UV Ozone แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ทนความร้อนได้สูงถึง up to +160ºC สินค้ามีพร้อมส่ง บริการส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อสั่งซื้อ 50 เมตรขึ้นไป Tel : 0-2257-7145 / MB : 092-656-8846 / Technical Engineer : 098-253-9956 / Line OA : @PTIGLOBAL

Best Seller

ซีลยางสี่เหลี่ยม EPDM 20x20 mm (EPDM Rubber Strip) ทนต่อการเสื่อมสภาพ จากสภาพแวดล้อม UV Ozone แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ทนความร้อนได้สูงถึง up to +160ºC สินค้ามีพร้อมส่ง บริการส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อสั่งซื้อ 50 เมตรขึ้นไป Tel : 0-2257-7145 / MB : 092-656-8846 / Technical Engineer : 098-253-9956 / Line OA : @PTIGLOBAL

Best Seller

ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคน 3x40 mm (Silicone Rubber Strip) ทนความร้อนสูงถึง +315°C, Food Grade (FDA) ปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, ซีลยางยืดหยุ่นได้ดี ไม่เสียรูปทรง, ทนน้ำมันพืช / น้ำมันสัตว์ ได้อย่างดีเยี่ยม, ทนสภาพแวดล้อมการใช้งานดีเยี่ยม Tel : 0-2257-7145 / MB : 092-656-8846 / Technical Engineer : 098-253-9956 / Line OA : @PTIGLOBAL

Best Seller

Width 10 mm x Height 10 mm ซีลยางสำหรับขอบประตูอาคาร อายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ปี กันน้ำ กันฝุ่น กันความชื้น ได้เป็นอย่างดี Tel : 0-2257-7145 / MB : 092-656-8846 / Technical Engineer : 098-253-9956 / Line OA : @PTIGLOBAL

Powered by MakeWebEasy.com