Silicone Tube
ท่อยางซิลิโคน (Silicone Tube) เราบริการรับผลิตและจำหน่ายท่อยางซิลิโคนหลากหลายเกรดการใช้งาน ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรด ท่อยางซิลิโคนขาวใส ท่อยางซิลิโคนขาวขุ่น ท่อยางซิลิดคนสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ ท่อยางซิลิโคนสีดำ ท่อยางซิลิโคนทนความร้อนสูง  เหมาะสำหรับการใช้งานถ่ายเทของเหลว ทนแรงดัน1-3 bar ท่อยางซิลิโคนหุ้มลูกกลิ้ง ท่อยางซิลิโคนร้อยสายไฟ ท่อยางซิลิโคนต่อมุม ปะเก็นต่อยางซิลิโคน ท่อยางซิลิโคนvacuum เป็นต้น  ท่อยางซิลิโคนของเราเป็นท่อยางซิลิโคนที่คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบที่เหมาะสมการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมทำให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทนความร้อนสูงและต่อเนื่อง ฟู้ดเกรดปลอดภัยต่อการใช้งาน ทนก็าซ สามารถเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อ ทนน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ อีกทั้งยังมีเกรดพิเศษทนน้ำมันปิโตรเลียมและทนความร้อนสูง สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมบางประเภท 
ปัจจุบันเราผลิตและจำหน่ายท่อยางซิลิโคนให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น Automotive , Electronic , Food & Beverage Processing , Medical device , Film Industry เป็นต้น 

CUSTOM SILICONE TUBE
  • Material : Silicone Rubber
  • I.D : 1-65 mm
  • Wall Thickness : 0.5-10 mm
  • Hardness : 40-80 Shore A
  • High Heat Resistant : up to +315 C
  • Low Temp. Resistant : -70 C (max)
  • Pressure Resistance : 1-3 Bar
  • Color : Tranparent , Translucent , Red , Black , Grey , Blue etc.
  • Material Certification : FDA , REACH , RoHS/ RoHS2 , UL , Medical Grade, COA

 

SILICONE TUBE - STANDARD SIZE

SILICONE TUBE

Transparent Silicone Tube

Transparent Silicone Tube

Translucent Silicone Tube

Translucent Silicone Tube

Silicone Tube
Medical Grade

Silicone Tube
Medical Grade

Silicone Tube
High Heat Resistant 270 C / 315 C

Silicone Tube
High Heat Resistant 270 C / 315 C

Black Silicone Tube

Black Silicone Tube

ท่อยางซิลิโคนที่เรามีบริการผลิตและจำหน่าย แบรนด์สินค้า Tuberry

New

ท่อยางซิลิโคน Medical Grade Size : I.D 9 X O.D 24 mm ( Wall Thickness 7.50 mm ) ไม่มีกลิ่น ทนสารละลายทางการแพทย์ สามารถเข้าระบบฆ่าเชื้อได้ จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 50 เมตร

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 9 X O.D 15 mm ( Wall Thickness 3 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 9 X O.D 14 mm ( Wall Thickness 2.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 9 X O.D 13 mm ( Wall Thickness 2 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 9 X O.D 12 mm ( Wall Thickness 1.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 8 X O.D 14 mm ( Wall Thickness 3mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 8 X O.D 13 mm ( Wall Thickness 2.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 8 X O.D 12 mm ( Wall Thickness 2 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 8 X O.D 11 mm ( Wall Thickness 1.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 8 X O.D 10 mm ( Wall Thickness 1 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 7 X O.D 13 mm ( Wall Thickness 3 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 7 X O.D 12 mm ( Wall Thickness 2.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 7 X O.D 11 mm ( Wall Thickness 2 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 7 X O.D 10 mm ( Wall Thickness 1.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 7 X O.D 9 mm ( Wall Thickness 1 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 6 X O.D 13 mm ( Wall Thickness 3.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 6 X O.D 12 mm ( Wall Thickness 3 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 6 X O.D 11 mm ( Wall Thickness 2.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 6 X O.D 10 mm ( Wall Thickness 2 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 6 X O.D 9 mm ( Wall Thickness 1.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 6 X O.D 8 mm ( Wall Thickness 1 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 5 X O.D 11 mm ( Wall Thickness 3 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 5 X O.D 10 mm ( Wall Thickness 2.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 5 X O.D 9 mm ( Wall Thickness 2 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 5 X O.D 8 mm ( Wall Thickness 1.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 5 X O.D 7 mm ( Wall Thickness 1 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 5 X O.D 6 mm ( Wall Thickness 0.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 4 X O.D 9 mm ( Wall Thickness 2.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 4 X O.D 8 mm ( Wall Thickness 2 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 4 X O.D 7 mm ( Wall Thickness 1.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 4 X O.D 6 mm ( Wall Thickness 1 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 3 X O.D 8 mm ( Wall Thickness 2.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 3 X O.D 7 mm ( Wall Thickness 2 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 3 X O.D 6 mm ( Wall Thickness 1.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 3 X O.D 5 mm ( Wall Thickness 1 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 2 X O.D 6 mm ( Wall Thickness 2 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 2 X O.D 5 mm ( Wall Thickness 1.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 2 X O.D 4 mm ( Wall Thickness 1 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 2 X O.D 3.5 mm ( Wall Thickness 0.75 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส I.D 2 X O.D 3 mm ( Wall Thickness 0.5 mm ) อุณหภูมิการใช้งาน -70 to +220 °C ฟู้ดเกรด (FDA) ยืดหยุ่น สินค้าพร้อมส่ง Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Powered by MakeWebEasy.com