image
  PTIG เราบริการรับผลิตซีลยางเสริมเหล็กหรือซีลยางกระดูกงูตามแบบ Spec. การใช้งาน เสริมเหล็ก เพื่อความแข็งแรงและความสะดวกในการดัดโค้งงอ เหมาะสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งซีลขอบประตู ซีลกันบาด ซีลเครื่องจักรเป็นต้น วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีทั้งแบบ EPDM , PVC ให้ลูกค้าเลือกใช้งาน และฟรี Tooling สำหรับงาน New Model จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 1000 เมตร ระยะเวลาผลิต 45-60 วัน นอกจากนี้เรามียังซีลยางกระดูกงูพร้อมจำหน่ายหลากหลายรุ่นการใช้งาน จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำสามารถยืดหยุ่นได้ พร้อมฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ

  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการออกแบบและค่าบริการได้ที่
Tel: 0982539956
LINE ID: @ptiglobal / ptirubber
Email: info@ptigroups.com

ซีลยางเสริมเหล็กหรือซีลยางกระดูกงู
New
Best Seller

จำหน่ายซีลยางกระดูกงู RW-EP-001 SIZE : 28.5X15.5 mm พร้อมส่ง

New
Best Seller

จำหน่ายซีลยางกระดูกงู ซีลยางขอบประตู ซีลตู้อบ RW-EP-002 SIZE : 27.5X17mm

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู ซีลยางขอบประตู ซีลตู้อบอุตสาหกรรม RW-EP-003 SIZE 331x15 mm พร้อมส่ง เหมาะกับร่อง 1-4 mm

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู RW-EP-004 SIZE W13XH33 mm เหมาะกับร่อง 1-5 mm

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-005 ซีลยางขนาด 26 X 16 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-6 (mm)

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-006 ซีลยางขนาด 31 X 12 mm  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-4 (mm)

New
Best Seller

ซีลกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู ซีลกันบาด RW-PV-007 ซีลขนาด 15 X 12 mm ผลิตด้วยวัตถุดิบ PVC  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-5 (mm)

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-008 ซีลยางขนาด 12 X 22 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-4 (mm)

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-009 ซีลยางขนาด 29 X 13 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-4 (mm)

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-010 ซีลยางขนาด 26 X 18 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-5 (mm)

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-011 ซีลยางขนาด 34 X 12.5 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-4 (mm)

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-012 ซีลยางขนาด 20.5 X 12 mm  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-3 (mm)

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-013 ซีลยางขนาด 30 X 24 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-6 (mm)

Pre-Order

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-014 ซีลยางขนาด 15 X 36.5 mm  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-4 (mm)

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-015 ซีลยางขนาด 15 X 12 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-3 (mm)  

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-01ุุ6 ซีลยางขนาด 20 X 14 mm  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-5 (mm)

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-01ุุ7 ซีลยางขนาด 18 X 39.5 mm  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-6 (mm)

New
Best Seller

ซีลกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู ซีลกันบาด RW-PV-018 ซีลขนาด 9 X 12 mm ผลิตด้วยวัตถุดิบ PVC  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-4 (mm)

New
Pre-Order

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-01ุุ9 ซีลยางขนาด 11.5 X 17 mm  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-2 (mm)

New
Pre-Order

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-020 ซีลยางขนาด 32 X 12 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-6 (mm)

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-021 ซีลยางขนาด 11.5 X 16 mm  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-5 (mm)

New
Pre-Order

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-022 ซีลยางขนาด 6 X 14.5 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-2 (mm)

New
Pre-Order

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-023 ซีลยางขนาด 16 X 17 mmเหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-2 (mm)

New
Pre-Order

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-024 ซีลยางขนาด 30 X 19.5 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-10 (mm)

New
Pre-Order

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-025 ซีลยางขนาด 26.5 X 15 mm  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-5 (mm)

New
Pre-Order

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-026 ซีลยางขนาด 17 X 15 mm  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1- 2(mm)

New
Pre-Order

ซีลกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู ซีลกันบาด RW-PV-027 ซีลขนาด 10 X 14 mm ผลิตด้วยวัตถุดิบ PVC  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-4 (mm)

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-028 ซีลยางขนาด 29 X 21 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-4 (mm) Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-029 ซีลยางขนาด 26.5 X 21 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-4 (mm) Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-030 ซีลยางขนาด 23 X 16.5 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-5 (mm) Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-031 ซีลยางขนาด 22 X 33 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-6 (mm) Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-032 ซีลยางขนาด 15.5 X 33 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-6 (mm) Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New
Best Seller

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-033 ซีลยางขนาด 17 X 36.5 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-5 (mm) Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New
Best Seller

ซีลกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู ซีลกันบาด RW-PV-034 ซีลขนาด 8 X 10 mm ผลิตด้วยวัตถุดิบ PVC  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-3 (mm) Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New
Best Seller

ซีลกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู ซีลกันบาด RW-PV-035 ซีลขนาด 8 X 13 mm ผลิตด้วยวัตถุดิบ PVC  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-3 (mm) Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

Best Seller

ซีลกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู ซีลกันบาด RW-PV-035 ซีลขนาด 10 X 14.5 mm ผลิตด้วยวัตถุดิบ PVC  เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-4 (mm) Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New
Pre-Order

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-037 ซีลยางขนาด 40 X 21 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-8 (mm) Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New
Pre-Order

ซีลยางกระดูกงู-ซีลยางขอบประตู RW-EP-038 ซีลยางขนาด 42 X 20 mm เหมาะสำหรับการใช้งานกับเฟรมที่มีความหนา 1-7 (mm) Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

Powered by MakeWebEasy.com