CUSTOM RUBBER COMPOUND

Last updated: 2016-05-11  |  883 จำนวนผู้เข้าชม  | 

CUSTOM RUBBER COMPOUND

PTIG เราบริการยางคอมปาวด์หลากหลายสูตรการใช้งานดังนี้

 •          ยางคอมปาวด์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ( REACH / RoHS Standard)
 •          ยางคอมปาวด์ UL TEST(Flammability)
 •          ยางฟู้ดเกรด ปลอดภัยสำหรับการใช้งานด้านอาหาร ( FDA Approved)
 •          ยางทนความร้อนสูง ( Working Temp. : 315˚ C (MAX) )
 •          ยางทนต่อการใช้งานอุณหภูมิต่ำ ( -70˚ C /-100 ˚ C (Max))
 •          ยางนำไฟฟ้า
 •          ยางฉนวนไฟฟ้า
 •          ยางกันไฟฟ้าสถิตย์
 •          ยางทนสารเคมี
 •          ยางทนน้ำมัน
 •          ยางทนน้ำมันความร้อนสูง
 •          ยางทนไอน้ำ
 •          ยางกันการลามไฟ
 •          ยางทนต่อโอโซนและสภาพแวดล้อม
 •          ยางทนต่อก๊าซ LPG / NGV
 •          ยางสีสัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com