CAPABILITIES

บริการตัดชิ้นส่วนยางโปรไฟล์ ตาม Spec. การใช้งานของท่าน

เรารับผลิตซีลยางโปรไฟล์หลากหลายแบบการใช้งาน เช่น ซีลตู้อบ , ซีลขอบกระจก , ซีลขอบประตูหน้าต่าง , ซีลปะเก็น เป็นต้นเรามีวัตถุดิบยางหลากหลายเกรดให้ท่านเลือกใช้งาน ดังนี้ EPDM , Silicone , FKM (VITON) , CR (Neoprene) , NBR , HNBR , NR , Hypalon ( CSM ) .

เราบริการพิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขลงบนชิ้นงานโปรไฟล์ ทั้งวัตถุดิบยาง และ Thermoplastics

เราบริการผลิตยางโปรไฟล์ติดเทปกาว ทั้ง Solid Rubber Profiles และ ยางฟองน้ำติดเทปกาว สำหรับการใช้งานต่างๆเช่น ขอบประตู ขอบหน้าต่าง หรือสำหรับเครื่องจักร เป็นต้น

เรารับผลิตยาง Co-Extruison เช่น ซีลขอบประตู , ซีลยางกระดูกงู , ซีลขอบกระจก เป็นต้น เรามีวัตถุดิบบริการท่านทั้ง Solid Rubber /Sponge Rubber /TPV/PVC

Splicing ( Jointed Extruded Rubber Profiles) หรือยางโปรไฟล์ต่อมุมสำหรับการผลิต ซีล โอริง ปะเก็นที่มีขนาดใหญ่และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเรามีบริการต่อมุมทั้งแบบHot Vulcanization Splicing และ Cold Vulcanization Splicing.

ซีลยางฟองน้ำโปรไฟล์ หรือยางฟองน้ำเอ๊กซ์ทรูชั่น เรามีบริการรับผลิตยางฟองน้ำหลากหลายเกรด เช่น ยางฟองน้ำซิลิโคน , ยางฟองน้ำ EPDM , ยางฟองน้ำ CR , ยางฟองน้ำ NBR เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy