ซีลยางทนความเย็น

ซีลยางทนความเย็น Low Temp. Resistant Rubber Seals ซีลยางที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ ติดลบ ไม่ว่าจะเป็นห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ห้องเก็บอาหารแช่แข็ง หรืออุตสาหกรรมผลิตอาหารแช่แข๋งเป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบซีลยางที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติในการทนต่อความเย็น รักษาสภาพความเป็นซีลยางแม้แต่การใช้งานที่อุณหภูมิติดลบ  ฟู้ดเกรด ปลอดภัยต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร หรือผลิตอาหารแช่แข็ง ซึ่ง Alphaseals Brand เรามีบริการรับผลิตซีลยางสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิติดลบต่ำสุด -100 C  
ท่านสามารถสั่งผลิตซีลยางโปรไฟล์ทนความเย็นได้ที่ Tel: 0 2489 5525 / 09 8253 9956 LINE @ptiglobal  Email: ptirubber@hotmail.com / sale@ptiglobalproducts.co.th
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 50 เมตร  นิกจากนี้เรายังมีบริการผลิตซีลยางทนความเย็นแบบต่อมุม  ( Splicing / Jointed)

New

Silicone Rubber Strip 15x30 mm, heat resistant up to +270°C, Food Grade (FDA) safe for the food industry, good flexible rubber seal. Not deformed, excellent resistance to vegetable oil / animal oil, excellent resistance to use environment Tel : 0-2257-7145 / MB : 092-656-8846 / Technical Engineer : 098-253-9956 / Line OA : @PTIGLOBAL

New

Cold Weather Silicone Rubber Seals Omega Section Width 13 mm. Height 16.5 mm. Cold Resistance -70 C Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

Mushroom Silicone Sealant per angle 54x32 mm, withstand up to 220 ° C (Working temp. -70 to + 220 ° C). Highly flexible rubber seal. Can endure heat continuously for a long time Food Industry Tel: 022577145/0926568846 LINE @: @ptiglobal

New

Trapezoid Oven Seal Trapezoid Shapes is a high temperature resistant white silicone rubber seal. Trapezoid Shapes, Heat Resistant up to 220 ° C Tel: 0 2489 5525/09 2656 8846 LINE @: @ptiglobal

New

Oven Door Seals Mushroom Profiles ASMRQHF6016x22 Oven Door Seals with high heat resistance, 315 ° C (MAX), high flexibility, not deformed, easy to use for a long time. Food grade can be used in the food industry. Or an oven for food, etc. Tel: 0 2489 5525/09 2656 8846 LINE @: @ptiglobal

New

Oven Door Seals Omega Shapes, Model QH171203RO, is a Oven Door Seals with a high heat resistance of 315 ° C (MAX). Highly flexible, not easily deformed, and can be used for a long time. Food grade can be used. Jobs in the food industry Or an oven for food, etc. Tel: 0 2489 5525/09 2656 8846 LINE @: @ptiglobal

New

T-profile  QH301306RT is produced with special grade silicone rubber raw materials. Resulting in high flexibility, better recovery and longer service life. Food grade FDA safe for use in the food industry. Tel: 022577145 / 0926568846 LINE@ : @ptiglobal

New
Pre-Order

Oven Door Seals width 15 mm, height 10 mm, 2 mm sockets, heat resistant up to 220 ° C (Working temp. -70 to + 220 ° C), high elastic rubber seal Can withstand continuous heat up to + 220 ํ C, suitable for use as rubber seal, oven seal Food Industry Tel: 0 2489 5525/09 2656 8846 LINE @ @ptigobal

New

Silicone Rubber Strip SIZE: 5x8 mm. Square cross silicone rubber seal Suitable for use in food grade High temperature resistant +220 C, suitable for baking oven seals for machinery Or even want to use at low temperatures, negative, cold resistant -70 C Tel: 0926568846 LINE @ @@ptiglobal

New
Pre-Order

ซีลยางขอบประตูเครื่องทำความเย็น QS401522GH สำหรับห้องแช่แข็ง ผลิตอาหารแช่แข็ง ทนความเย็นต่ำสุด -70 C ฟู้ดเกรด (FDA) Tel: 0 2489 5525

New
Pre-Order

ซีลยางระบบเครื่องทำความเย็น QS503240GM ทนอุณหภูมิการใช้งานต่ำสุด -70 C Food Grade (FDA) ปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร By AlphaSeals Tel. 0 2489 5525

Powered by MakeWebEasy.com